jkossen.nlthe blog
of Jochem Kossen

Hyperdoc lessen met Microsoft Teams

Posted in home

Tijdens mijn jacht naar de ideale oplossing om onze lesstof gedifferentieerd aan te bieden en te voorzien in mogelijkheden voor studenten die lesstof willen inhalen las ik over het fenomeen Hyperdoc. Stel je een document voor dat is opgedeeld in verschillende leerfasen. Vaak worden de stadia van het 5E instructiemodel gebruikt: Engage, Explore, Explain, Elaborate en Evaluate. Binnen elke fase wordt veel gebruik gemaakt van allerlei interactieve, veelal online mogelijkheden. Links naar online informatie, video’s, quizzes, formulieren, losse vragen, opdrachten, alles dat je kunt bedenken om de leerdoelen zo goed mogelijk te bereiken. De hyperdocs website voorziet in veel voorbeelden en templates die je als basis kunt gebruiken, zie bijvoorbeeld hier en hier. Een voorbeeld die ik heb gemaakt vind je op mijn OneDrive.

Elke student krijgt een kopie van de hyperdoc en past hem aan (antwoorden op vragen en uitwerkingen van opdrachten worden door de student in het document verwerkt). Aan het eind van de hyperdoc zijn vragen of formulieren opgenomen waarmee de student kan evalueren en reflecteren. Als alles compleet en ingevuld is levert de student het document in (uploaden bij de opdracht in de online leeromgeving). Vervolgens voorziet de docent het document van feedback (en feed-up en feed-forward natuurlijk) en retourneert het. De student kan zijn werk zo nodig verbeteren en nogmaals inleveren.

Bekijk voor een uitgebreide omschrijving de Hyperdocs website.

Het is niet mijn doel altijd en overal op deze manier te werken, ik zie het op dit moment als een werkvorm erbij. Maar ik zie veel mogelijkheden om te differentiëren op zowel tempo als inhoud. Studenten hoeven niet per sé allemaal aan dezelfde hyperdoc te werken.

Hyperdocs zijn in principe ontworpen rondom Google Docs, en vereisen dus een Google Docs en/of Google Classroom omgeving op je school. Maar wat als je school heeft gekozen voor een Microsoft Office365 omgeving? Met Teams kun je op een soortgelijke manier werken.

Hyperdoc template

Wanneer je een opdracht aanmaakt in Teams kun je “resources” toevoegen. Dit zijn documenten, links naar online bronnen of een pagina in OneNote.

Standaard staan deze resources ingesteld op “Leerlingen/studenten bewerken hun eigen exemplaar” wat perfect is voor dit doel. Als studenten hun opdracht “inleveren” (wat zoveel inhoudt als klikken op de knop “inleveren”) kan de docent het document van de student beoordelen en voorzien van feedback. Ideaal want je kunt ook gebruik maken van de “opmerkingen” functionaliteit van de Office365 applicaties. Als je een regel selecteert kun je deze direct voorzien van feedback:

Hyperdoc Feedback

Als je resource een Office365 document (Word, Powerpoint, Excel) is kunnen studenten het document online binnen Teams bewerken, maar ze kunnen er ook voor kiezen om het document in de Office applicatie op hun laptop te bewerken.

Als docent kun je het document online binnen Teams nakijken en voorzien van feedback. Dit maakt het nakijkproces heel makkelijk en snel.

Zolang de einddatum van de opdracht niet verstreken is kunnen studenten hun document zo vaak inleveren als ze willen en docenten kunnen zo vaak feedback geven als nodig is. Voor meer informatie over dit proces zie “Review, return, and turn in assignments using the feedback loop".

Ja, ik word wel enthousiast van de mogelijkheden die deze manier van werken biedt :-)